tirsdag, april 03, 2018

Batman: The Enemy Within

Innenfor Batman-tegneseriene har relasjonen mellom Batman og Joker blitt utforsket fra mange vinkler. Det evige spørsmålet som ofte fortoner seg, er om den ene kan eksistere uten den andre.

Telltale-spillet Batman: The Enemy Within tar en litt annerledes innfallsvinkel. Sett at Batman/Bruce Wayne kjente til Joker før han ble Joker. Kunne Joker vært styrt ned en annen vei, hvor utfallet hadde blitt annerledes, eller ville katastrofen uansett inntruffet?

Dette spørsmålet gjør Batman: The Enemy Within til et meget interessant spill. Anmeldelsen leser du her.

Score: 7/10

Ingen kommentarer: