fredag, februar 02, 2018

Om økonomi, sannhet og frihetFølgende tekst ble holdt som andakt ved FIH 01.02.2018.

Søndag forrige uke tok kona og jeg turen på kino (ikke overraskende var det Star Wars som sto på agendaen). Vi var relativt tidlig ute, så for en gangs skyld fikk vi med oss det meste av reklamen før filmen. Stort sett er det bare på kino jeg ser reklame lenger, så jeg pleier å følge sånn halvveis med.

Den ene reklamen som dukket opp på lerretet begynte med «Miljø, sport, børs, lykke, religion, mennesker, krig, demokrati – alt er økonomi!» Ikke overraskende var dette starten på en reklame for BI (reklamen kan sees i sin helhet her).

Reklamen putrer og går i ett minutt og snakker om hvor viktig økonomi er for hvordan verden henger sammen, hva økonomi er og hvilke krefter økonomien kan sette i sving. I og for seg greit nok, selv om man kan få inntrykket av at de overdriver litt innimellom. Men når reklamen nærmer seg slutten var det særlig én setning jeg bet meg merke i: «Brukes den rett kan den gjøre oss fri.»

Tanken bak utsagnet er ikke helt på viddene. De som har dårlig råd eller sliter med økonomiske begrensninger kan oppleve dette som både hemmende og fengslende. Jeg har heldigvis begrenset erfaring med dette selv, men jeg har jo vært student en gang selv og har naturlig nok smakt på følelsen av trang økonomi. Og for alt jeg vet kan det være at noen av dere vet veldig mye om akkurat dette. Manglende økonomiske ressurser setter begrensninger for hva man er i stand til, og gode økonomiske villkår og penger til overs gir deg mer fleksibilitet og mer handlekraft. Det er derfor det å sørge for bedre økonomiske villkår for folk flest er et godt kristendemokratisk prinsipp.

Samtidig klarer jeg ikke helt å bli komfortabel med setningen. «Brukes den rett kan den gjøre oss fri» (det var omtrent på dette tidspunktet madammen lente seg inntil meg og hvisket «Mammooooon!» - hun er smart, den dama der). For når sant skal sies er det noen andre nøkkelord jeg knytter sammen når jeg tenker på hva det er som skal «gjøre oss fri».

I Johannesevangeliet kapittel 8 kan vi lese om hvordan Jesus samtaler med jødene som var kommet til tro på ham, hvor han sier: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri

Johannesevangeliet er opptatt av ordet sannhet. Vi møter på ordet allerede i Johannes-prologen i kapittel 1, hvor vi leser om Ordet: «Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet». Under avhøret av Jesus i kapittel 18 dukker sannhetsspørsmålet igjen opp i samtalen mellom Jesus og Pilatus, der Jesus sier «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» Pilatus sitt spørsmål «Hva er sannhet?» blir ekstra interessant når vi går tilbake fire kapitler, der vi kanskje finner Jesu mest kjente utsagt om sannhet: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Når vi leser disse versene i et overordnet perspektiv, ser vi at Johannesevangeliet trekker noen koblinger sammen: Sannhet er en karakteristikk knyttet til Jesus. Har vi dette med i tankene, kan vi lese verset i Johannes 8 i et nytt lys: «Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» God økonomi kan kanskje gi oss en større grad av frihet her og nå, men den sanne og ultimate frihet finner vi ikke hos Mammon. Tvert imot finner vi dette i Mammons motstykke. Eller som Johannesevangeliet sier det: «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

Ingen kommentarer: