onsdag, april 05, 2017

Om av-guder

Følgende tekst ble holdt som andakt på Fjellhaug 04.04.2017

«Hva er en avgud?»

Jeg har en venninne fra Fjellhaug-tiden som jobber en del med barn, og på en Yngres-samling fikk de dette spørsmålet på en quiz.

«Hva er en avgud?»

Svaret kom fra en syvendeklassing: «Det er en gud som ikke er på!»

Sjelden har jeg hørt en bedre kommentar om hva en avgud er. Så i beste Facebook-stil måtte jeg trykke «liker» på dette herlige gullkornet. Men etterpå har jeg fortsatt å tenke på dette. For det stemmer jo egentlig veldig godt. Ikke bare for å beskrive hva en avgud er, men også for å beskrive litt hvem Gud er.

«Å være på» kan jo ha forskjellige betydninger, både på norsk og engelsk. En betydning på engelsk er at hvis du er «on», så henger du med. Du har noen som er på bølgelengde, som er med og forstår. Motsetningen da må jo bli at man ikke henger med eller ikke forstår. Og slik den treenige Gud beskrives i Bibelen, er han slettes ingen av-gud. Tenk bare på hvordan det står skrevet i Hebreerbrevet 4:15-16: For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

«En øversteprest som er prøvet i alt på samme måte som vi.» For meg høres det ut som at Gud er «på». Gud sitter ikke bare i det høye, distansert fra oss og ser litt rart på oss. Nei, Gud bryr seg om oss, ser oss og tar del i våre liv. Når vi lider og har det vondt vet Gud hva det vil si, for han har selv opplevd det.

En annen betydning av «å være på» er den vi tenker på når det gjelder teknologi. Tenk for eksempel på en mobiltelefon. Er telefonen på, betyr det at folk kan ringe deg, få tak i deg og kommunisere med deg. Når noe derimot er av, betyr det at de er utilgjengelige. En telefon som er av, innebærer at vi mister kommunikasjonen med noen.

Det er kanskje denne koblingen jeg tenker mest på når jeg tenker på at «en avgud er en gud som ikke er på.» En avgud er rett og slett ikke mulig å få kontakt med. Den fungerer ikke. Den er, for å si det sånn, ubrukelig.

Motsetningen er Gud. For Gud viser at han slettes ikke er utilgjengelig. Tvert imot viser han gjennom Jesus at han er mer tilgjengelig enn vi skulle tro. Når Jesus kommer til oss, helbreder syke, hører våre bønner, åpner døren til Guds rike og forkynner at evangeliet er nå åpent for alle, viser han at Gud er tilgjengelig. Gud har ikke skrudd av. Han er til stede og tilgjengelig, til enhver tid.

Det er nettopp dette vi skal markere i påsken. Påsken viser oss mer enn noe annet at Jesus er den han sier han er, og at Gud er nær oss. Med sin død og oppstandelse viste Jesus at hans ord var sant, og at vi kan komme til Gud med vår synd og skrøpelighet. For Gud er ikke av. Han er Gud, og ønsker fellesskap med oss.

Ingen kommentarer: