fredag, august 26, 2016

Om frihet i teologien


Andakt fra Ord for dagen ved FiH 25.08.2016

Hva er teologi? Det er ikke et lite spørsmål å stille for det som skal være en kort andakt, men jeg drister meg til å stille spørsmålet likevel.

Nå vet jeg at det ikke er alle som kommer til Fjellhaug for å begynne med teologistudier. Dere er en sammensatt gruppe, og grunnene til å begynne med studier på Fjellhaug kan være like varierte som dere selv. Samtidig har Fjellhaug en lang tradisjon og historie som et lærested for teologiske studier, og det er fort gjort at lunsjsamtalene kan spore inn på teologiske spørsmål om smått og stort. Det er bra, for om ikke annet er teologi gøy. Litt nerdete form for gøy, men fortsatt gøy.

Men hvilken funksjon har teologien for den som er kristen? Da jeg begynte på teologistudiet, var det mange av mine medstudenter som ofte fikk høre at «Du må passe på at teologien ikke dreper troen,» eller at kristne mennesker vi omgikk mer eller mindre advarte mot teologien eller å «tenke for teologisk.» Er teologi noe farlig, noe en må passe seg for?

Siden jeg nå en gang står her på en andakt og tar opp spørsmålet, er det sikkert lett å gjette seg til at jeg er uenig i slike påstander. Og litt av begrunnelsen for det tror jeg vi kan hente ut ifra Skriften selv (dere vet, den boka som tross alt står sentralt for veldig mye av nettopp teologien).

I Apostlenes gjerninger leser vi om hvordan Paulus reiser fra by til by, og stedet han går først er alltid synagogen. Når Paulus som er en skriftlærd får ordet, forkynner han for dem hvordan Jesus er den Messias som har blitt lovet dem gjennom profetene. En av byene som Paulus reiser til på sin tredje misjonsreise var Berøa. I kapittel 17 kan vi lese at når Paulus hadde talt for jødene i synagogen i Berøa, satte de seg ned for å granske skriftene og se om det som Paulus forkynte dem faktisk stemte.

For meg illustrerer dette noe av det magiske med teologien. Jødene i Berøa viser oss litt av hva teologi er. Teologi er friheten til å granske skriftene for å se om det stemmer. Det er rett og slett en tumleplass for den kristne nysgjerrigheten.

Innenfor religiøs tankegang kan det fort ende opp med å bli en direkte ovenfra-og-nedholdning: Man mottar budskapet og må bare akseptere det, no questions asked. På mange måter representerer teologi det motsatte.

Hva er da teologi? Jeg tror en av de viktigste tingene vi kan si om teologi er dette: Det er arenaen for å stille spørsmål. For å granske. For å jobbe med tro, tvil og tanke. Det er ikke leksikonet med alle svarene, men arbeidsverktøyet for å kunne jobbe med materialet selv.

Når dere nå skal studere på Fjellhaug, er det en viss sjanse for at du kommer innom ett og annet teologisk tema. Mitt råd til deg er: Grip muligheten. Vær nysgjerrig. Våg å stille spørsmålene. For det fine med teologien og kristen tro er at det faktisk er rom for det.

Ingen kommentarer: