torsdag, juli 25, 2013

Om potensielle Super Smash Bros.-figurer (del 4)

Egentlig var denne bloggserien ment som en ukentlig affære. Dessverre har det ikke blitt slik, ihvertfall ikke mellom del 3 og del 4. Faktisk har det gått hele tre uker siden sist. Hovedårsaken er selvsagt at mens folk flest er i feriemodus, har jeg, med unntak av to feriedager, vært i full jobb hele juli. Nuvel, litt tenkepause har man uansett bare godt av, og dermed er det tid for del 4 i serien Potensielle Super Smash Bros.-figurer.

Konseptet er enkelt: Jeg presenterer en kandidat jeg mener burde være aktuell for de kommende Super Smash Bros.-spillene til Wii U og 3DS, lister opp egenskapene til figuren og vurderer hvor sannsynlig det er at figuren blir inkludert (ved hjelp av skalaen svært sannsynlig - sannsynlig - lite sannsynlig).

Les også: Om potensielle Super Smash Bros.-figurer (del 1, del 2 og del 3)

Dagens kandidat er faktisk ikke helt ukjent i SSB-sammenheng. Faktisk dukket han opp som en støttefigur i SSBB, men som spillbar figur ville han ha vært en nykommer. Som nykommer nr. 4 foreslår jeg:


Isaac
Første opptreden: Golden Sun (2001)

Isaac vil kanskje være ukjent for mange yngre lesere, men de som vokste opp med Gameboy Advance har muligens støtt på den eminente rollespillserien Golden Sun, som per i dag teller tre spill fra Nintendos underutvikler Camelot Software Planning. Golden Sun var faktisk et av de første ordentlige JRPG-spillene jeg spilte som tenåring, hvilket gjør minnet bare enda bedre.

Isaac er i de to første spillene av Golden Sun-serien, som henger sammen som en duologi, en såkalt taus protagonist. Det er med andre ord ikke all verdens personlighet vi møter. I seriens tredje spill, som foregår tretti år senere og hvor Isaacs sønn er hovedpersonen, har Isaac derimot blitt langt mer pratsom og utadvent. Jeg har likevel tro på at dersom Isaac blir inkludert, er det Isaac fra hans eventyrlyste dager vi får se.

Egenskaper
Egenskapsmessig vil Isaac ha en rekke unike egenskaper, mye takket være Golden Suns originale og kreative spillmekanikk. I serien benytter hovedpersonene seg av såkalt psynergi, som er seriens svar på magi. Psynergi er knyttet til de fire naturelementene, og folk som kan bruke psynergi kalles for en adept. Isaac er en adept med tilknytning til jord-psynergi, men har også muligheten til å bruke psynergi-angrep som Push (en hånd dukket opp i løse lufta og dytter det som dyttes kan). I tillegg kan Isaac bruke psynergi som er konkret bundet til visse bruksgjenstander. Et eksempel på dette er Force, som er telekinetiske slag uten spesiell tilknytning til ett spesielt element. Psynergiangrep vil derfor være en naturlig del av Isaacs repetoar.

Den andre delen av Golden Suns spillmekanikk er knyttet til små vesen kalt Djinn. Djinn er, i likhet med psynergi, tilknyttet ett av de fire naturelementene. Djinn har flere egenskaper i Golden Sun. Ikke bare vil de, når de knyttes til en konkret adept, gi vedkommende tilgang på nye psynergi-angrep. Djinn kan også brukes direkte i kamp, enten direkte eller indirekte. Dersom de brukes direkte, kan Djinn brukes til å utføre kraftige offensive eller defensive angrep. Dersom de brukes indirekte, blir adepten svakere, men får til gjengjeld muligheten til å mane frem ekstremt sterke monstre til å utføre et spesialangrep.

I en SSB-sammenheng er det naturlig å tenke at Djinn-angrepene til Isaac vil være med i både direkte og indirekte form. Mens de direkte Djinn-angrepene kan brukes forholdsvis aktivt i kamp, ser jeg for meg at de indirekte angrepene blir å finne som en Final Smash.

Isaacs største svakhet er at han ikke er spesielt kjent, til tross for at Golden Sun-spillene er lovprist av både spillere og anmeldere. Det er likevel lov å håpe, ikke minst med tanke på at Isaac tross alt har vært med i et SSB-spill tidligere.

Konklusjon: Svært sannsynlig  - sannsynlig - lite sannsynlig.

Ingen kommentarer: