søndag, mars 31, 2013

Om påskedag

Påskedag er dagen da tvil blir til tro.

Det er dagen da mismot blir til håp.

Det er dagen da sorg snus til glede.

Det er dagen da nederlag snus til seier.

Det er dagen for det Tolkien kalte eucatastrophe, den gode katastrofe, det som vender seg fra det helt håpløse til et totalt uventet seiersresultat.

Det er dagen vi kristne vedkjenner oss det enkle, sentrale faktum som er sentrum i hele den kristne tro:
Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
 - 1. Kor 15,17-19 - 
Fordi vi som kristne setter vårt håp - ja, hele vårt liv - til denne hendelsen, kan vi i dag hilse hverandre med følgende hilsen som kristne har hilst hverandre med på denne dagen gjennom alle år:

Kristus er oppstanden!

Og svare hverandre med:

Ja, han er sannelig oppstanden!

God påske!

Ingen kommentarer: