torsdag, november 10, 2011

Om masteroppgavens problemstilling


I skrivende stund befinner vi oss i november. For oss som går siste året på masterstudiet er selve masteroppgave-skrivingen fremdeles et stykke unna, men med fag som Metodekurs og med bøker som Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre på leselista er vi med andre ord i full gang med arbeidet allerede. Per nå handler det mest om å finne seg en definitiv problemstilling, prøve å sette opp en form for disposisjon og tidsplan, samt kanskje begynne å lese på et par bøker som er relevante for oppgaven.

Hva går oppgaven min ut på, spør du? Why, I'm glad you asked! Helt spikra er ikke formuleringen ennå, men foreløbig lyder problemstillingen omtrent som følger:

«J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis: En komparativ analyse av teologiske elementer, symboler og livstolkinger i deres fiksjonelle forfatterskap i lys av konfesjonelle forskjeller.»

Endringer kan fortsatt skje, men etter nyttår er det med andre ord Tolkien og Lewis som blir mine faste følgesvenner.

6 kommentarer:

Aina sa...

Det hørtes ut som er herlig oppgave! Lykke til =)

Christer van der Meeren sa...

Lett at jeg leser den avhandlingen!

Bjørn Are sa...

Ikke dårlig! Eller helt uventet:-)

Vegar Hatlevik sa...

Et lite råd: finn frem til en problemstilling som er noe mer spisset. Temaet er veldig interessant, men noe vidt. Du kan skrive på det der i årevis og aldri bli ferdig. Hva med å se på tanken om offer som en forløsende handling? Eller skjebne og fri vilje? Både Tolkien og C.S. Lewis har plenty om begge deler. My five cents.

Jorid sa...

Spennende! Kan jeg få lese prosjektskisse når den er klar? Hvilke verker har du tenkt på å se på fra forfatterskapene? Og hvor mye fra deres fiksjon har du tenkt å koble til forfatterenes egen tro? Holder på med min egen nå, ikke lenge igjen til den skal inn!

Ingar T. Hauge sa...

Vegar: Tiden frem imot januar skal selvfølgelig gå med på å snevre oppgaven inn ytterligere. Foreløbig ønsker jeg ihvertfall å trekke inn kristologiske og antikristologiske motiv pluss deres forhold til lineær tidslinje: Skapelse, fall og eskatologi (evt også forsoning). Vi får se når den tid kommer.

Jorid: Noe av hovedtanken bak oppgaven er å se hvordan de to forfatternes forskjellige konfesjonelle ståsted får betydning for forfatterskapet. I forhold til kilder er også dette noe jeg nå forsøker å avgrense. Det store spørsmålet her er om Lewis' Space-trilogi skal tas med. Hvis det ikke tas med, må dette selvsagt presiseres i problemstillingen.