torsdag, september 22, 2011

Om Luther og øvrighetene

Passende nok i disse post-valgdagene sitter jeg nå og leser Luthers skrift Om den verdslige øvrighet (eller Temporal Authority). Her diskuterer Luther spørsmålet om forholdet mellom kirke og statsmakt (uten at det nødvendigvis går inn på statskirkeordningen per se). Skriftet er sentralt for forstålsen av toregimentslæren: På den ene siden opererer Gud gjennom kirken, hvor mennesker vinnes til den evige frelse og hvor evangeliet forkynnes til omvendelse. På den andre siden opererer Gud gjennom statsmakten, hvor bl.a. Rom 13 tjener som grunnlag for å forsvare statens ansvar og oppgaver.

Mange kristne i dag klager over hvor avkristnet den norske stat har blitt (hvorvidt den norske stat kunne avkristnes i utgangspunktet er en annen side av saken jeg ofte har tenkt på). De ønsker det de kaller for "kristne grunnverdier" i politikken, og noen ganger kan man nærmest få inntrykk av at kristendommen burde stått til grunn for all lovgiving i landet.

Greit, det var litt satt på spissen, men jeg tror dere henger med likevel.

Tanken om å styre statsmakten etter kristentroens prinsipp og å avskaffe all våpenmakt og våpenbruk er forsåvidt ikke ny. Selv Luther har støtt på den. Hans reaksjon på den er følgende:

Certainly it is true that Christians, so far as themselves are concerned, are subject neither to law nor sword, and have need of neither. But take heed and first fill the world with real Christains before you attempt to rule it in a Christian and evangelical manner. This you will never accomplish: for the world and the masses are and always will be un-Christian, even if they are all baptized and Christian in name. Christians are few and far between (as the saying is). Therefore, it is out of the question that there should be a common Christian government over the whole world, or indeed over a single country or any considerable body of people, for the wicked always outnumber the good. Hence, a man who would venture to govern an entire country or the world with the gospel would be like a sheperd who sould put together in one fold wolves, lions, eagles, and sheep, and let them mingle freely with one another, saying, "Help yourselves, and be good and peaceful toward one another. The fold is open, there is plenty of food. You need have no fear of dogs and clubs." The sheep would doubtless keep the peace and allow themselves to be fed and governed peacefully, but they would not live long, nor would one beast survive another.

-Luther's Works Vol 45, page 91-92-

Toregimentslæren er noe enhver kristen med interesse for politikk burde kjenne til. Den har noe å lære oss, selv 500 år senere.

2 kommentarer:

Christer van der Meeren sa...

Meget mye spennende fra Luther! Keep it coming!

Ingar T. Hauge sa...

Jeg kan ikke si at jeg er like engasjert i forelesningene som når jeg leser på egenhånd, men når man får lese slike vakre ord og læresetninger på privaten kan man nesten ikke klage.