onsdag, mai 25, 2011

Om avskjedsforelesninger

Tidligere i dag gikk turen til Menighetsfakultetet for å få med seg en spennende forelesning, nemlig avskjedsforelesningen til Oskar Skarsaune. En forelesning med noe blandete følelser, må man si: Oskar Skarsaune er en av de mest anerkjente norske teologer på verdensbasis, noe man klart kan forstå idet mannen begynner å legge ut om oldkirkens historie.

Skarsaunes evne til å formidle store spørsmål og tema er kombinert med hans enestående evne til å formidle det på enkelt og lettfattelig vis. Det er ikke for ingenting jeg pleier å si at Skarsaune trolig var en av to forfattere som inspirerte meg til å begynne på teologistudiet (hvor den andre var Umberto Eco med Rosens navn), og flere av bøkene hans står i bokhylla og brukes jevnlig.

Avskjedsforelesningens overskrift var "Kirkens konstantinske fangenskap - ser vi slutten?" Bak den noe kryptiske overskriften skjuler det seg et svært interessant foredrag om statskirkedannelsen under Konstantin og hvordan dette danner bakteppet for dagens kirkepolitiske situasjon på godt og vondt. Forhåpentligvis slutter ikke Oskar å skrive selv om han nå går inn i pensjonistenes rekker, for dette ville jeg gjerne hatt ei hel bok om. Inntil videre får jeg (og andre interesserte) klare seg med en god oppsummering på Hallvards blogg. God fornøyelse!

I morgen er det Fjellhaugs tur til å arrangere en avskjedsforelesning, nærmere bestemt missiologi-lærer Dagfinn Solheim.

1 kommentar:

larsk sa...

Det er trist at Skarsaune gir seg nå. Han var virkelig enestående