lørdag, februar 26, 2011

Om japanere og engelsk

At japanere ikke er verdensmestre i engelsk er muligens et kjent faktum, og forsøk på å formulere seg på engelsk kan ofte få svært humoristiske følger (som man kan se eksempler på her og her). Dette ser det nå ut som at det japanske utdanningsdepartementet vil ta inn over seg, og forandringer i det japanske skolesystemet vil tre i kraft fra april av. Nå skal engelsk introduseres i skolesystemet fra 5.klasse av.

Det er en fascinerende tanke, egentlig, at japanerne frem til nå først har lært engelsk fra ungdomsskolen av: Mens norske elever sitter og skriver tentamensoppgaver på flere sider, sitter japanske ungdommer og lærer seg å telle til tjue.

De største motstanderne av den nye reformen er interessant nok lærerne, som føler de ikke innehar kompetansen til å undervise i engelsk, langt mindre snakke det. Men kanskje er det behov for å heve kompetansen i det engelske språket blant japanere generelt? Undersøkelser viser at land som Afghanistan ligger foran Japan i engelsk-kompetanse, og Nord-Korea ligger ikke altfor langt bak Japan i kompetanse.

Hvorfor skriver jeg om dette? Fordi jeg trenger en pause fra å skrive anmeldelse for GameReactor og ikke har noe bedre å gjøre på :-)

Kilde: Japan Times

Ingen kommentarer: