onsdag, oktober 20, 2010

Om Gelius og sex

Noen mennesker ser ut til å trekkes lettere mot søkelyset enn andre, enten fordi de selv ønsker det eller fordi media vet å bruke dem for alt de er verdt. Eksakt hvilken av disse kategoriene sokneprest Einar Gelius havner under er noe usikkert, men at mannen stiller sterkt i kategorien Norges mest mediekåte prest er utvilsomt.

Nå er Gelius atter en gang i søkelyset, og ikke overraskende er det Dagbladet som har huket tak i nyheten om Gelius' nye bok om sex. Sex i Bibelen, for å være helt samkjørt med bokas tittel.

"Jeg vil ta et oppgjør med kirkas langvarige seksualfiendtlighet og de krefter i kristne sammenhenger som fremdeles ser på sex med skam og skyld — og ikke minst vil jeg ta avstand fra dem som med Bibelen i hånd misbruker og undertrykker andre mennesker.


Så er spørsmålet hva Gelius mener med skam og skyld knyttet til sex. Tenker han på kristne som har en annen mening om sex enn samfunnet forøvrig, og som mener at sex hører innunder ekteskapets rammer?

"Bibelen er ei farlig bok når enkelte kristne miljøer bruker den for å påtvinge seksuell avholdenhet til ekteskap er inngått, sier Gelius.

Et virkemiddel til å stimulere både til mer masturbasjon og mer kåthet sammen med partneren, kan for eksempel være pornografi, legger han til."


Dermed var det spørsmålet besvart. På tide å ta til motmæle.

At Gelius legger ut om sitt eget sexliv får han selv ta ansvaret og konsekvensene av, uten at det skaper noen fristelse hos meg til å lese boka. At mannen derimot problematiserer kirkas gamle tanker om seksualetikk og ansvar er derimot en annen sak. Hvordan vil Gelius, rent eksegetisk og bibelteologisk sett, forsvare dette synspunktet? Hvilke skriftsteder vil han henvise til for å forsvare uttalelsene? Hva da med bibeltekster som helt klart taler om at utenomekteskapelig sex ikke bare er problematisk gjennom hele Bibelen, men også synd (man kan f.eks. begynne i det sjette bud og gå derifra)?

At Gelius med boka vil forsvare Bibelens syn på sex kan være en ting. Bibelen er ikke sex-fornektende (noe Dagbladets lesere fort kan få inntrykk av). Men et liv som kristen kaller til ansvar, også på det seksuelle området.

Særlig finner jeg det problematisk at Gelius forsvarer pornografi. Det greske ordet som i NT er brukt for hor er πορνεία, et ord man kjenner igjen i ordet porno (uten å trekke noen større linjer ut ifra dette, bare en språklig observasjon). Når man vet at pornobransjen skaper en avhengighet hos så mange, samtidig som det er en kynisk og misbrukende bransje, er det vanskelig å se hvordan en kirkens mann, kalt til å slåss for de svake og urettmessig behandlede, kan forsvare pornografi som en positiv ting.

Einar påstår han er en modig mann som tør å snakke om dette. Han har kanskje et poeng i at mange tema knyttet til sex lenge har vært fortiet i norske kirker. Likevel har jeg større beundring og respekt for denne gjengen (hvor jeg kjenner flere nøkkelpersoner, all respekt for tiltaket deres) og deres kamp mot pornografi enn for Einars uttalelser.

At Gelius ønsker å hoppe på Dan Brown & Cos konspirasjoner om et seksualliv mellom Jesus og Maria Magdalena fortjener knapt nok å nevnes. Til det har teologikollega Oskar Skarsaune gjort et altfor grundig arbeid med å avvise teorien (herved varmt anbefalt).

Skader dette kirken, spør Vårt Land. Nei, svarer Olav Dag Hauge. Det tror jeg han har rett i. Skader dette Gelius? Det er for tidlig å si, og det blir spennende å se når tilbakemeldingene på boka kommer for fullt (ettersom jeg ikke har lest boka selv, velger jeg i denne omgang å ikke vise annet enn skepsis til den). At Dagbladet vinkler det hele etter sin inntektsbringende pipe skal vi jo heller ikke utelukke. Men om de skulle vise seg å ha gjort et godt stykke research, er det trolig ikke galt å si at Gelius' uttalelser mildt sagt er problematiske.

For er oppfordringer til mer bruk av pornografi strengt tatt det et sexfiksert Norge trenger mer av?

Kilder: Dagbladet.nos artikler (her og her) samt Vårt Land

11 kommentarer:

MiSP sa...

Etter å ha lest det et par ganger, tolker jeg sitat 2 som at han går imot pornografi, ikke forsvarer det. Slik jeg ser det, mener han at å bruke bibelen til å fremme seksuell avholdenhet er farlig fordi man da i større grad kan ty til porno.

Johanne sa...

Sukk, eg blir så oppgitt av Gelius og denne saken her, at til og me eg blir litt målbunden..

Men nei; det sexfikserte nordmenn trenge e å bli kjent med Jesus, den ekta, levande sådan, og han tror eg ikkje me finne i denne bokå... Det e jo forsåvidt greit å opplysa verden om at kristendommen/Bibelen ikkje seie at sex e synd, men det e trist at ein sogneprest gir ut ei bok om "sex i Bibelen", når den ikkje har bibelsk dekning... "Sex selge" seies det, og nå får han (og bokå) masse oppmerksomhet som sette "vanlige kristne" i et dårlig lys, og som jørr det såååå mye lettere (for oss) i ein diskusjon med ikkje-kristne, når kristne tydeligvis ikkje e enige om ka som står i Bibelen sjøl eingang..

Ok, det va litt rotete skreve, men eg syns du hadde skreve et bra innlegg, Ingar, og eg e altså enige med deg..!

Ingar T. Hauge sa...

MiSP: Jeg tolket ikke sitatet i den retning. Nå skal det sies at jeg glemte et mellomrom imellom de to sitatene i sitat 2 (skjønner du?). Det er herved fikset. Men nei, jeg tolker ikke sitatet i den retning du presenterer. Legg merke til at han snakker konkret om bruk av porno for å oppnå "mer kåthet sammen med partneren." Det er dette jeg reagerer på.

Johanne: Takk. Rot er lov. Denne saken tror jeg fort kan bli rotete.

HelgeB sa...

Det hadde vert interessant å se kor stor prosentandel av bibelsitatene han bruker som kommer fra Høysangen..

MiSP sa...

Da skjønner jeg ikke det andre sitatet. Eller mer spesifikt, andre del av det. Kommer det rett etter første del? Hvis ikke, så fremstår det tatt ut av sammenheng for meg, og kan tolkes dithen at han mener å stimulere til kåthet sammen med partneren er en negativ ting like gjerne som en positiv ting.

Har du litt mer av konteksten sitatet er tatt fra?

Ingar T. Hauge sa...

HelgeB: Ikke utenkelig.

MiSP: Listene mine er listet nederst i innlegget, så for dypere studium henviser jeg deg til dem (eller til boka også, men den risikosporten overlater jeg til andre for så å lese referat/sammendrag).

Fotografen Svein Jarle sa...

Nå synes jeg du er litt for krass mot Dagbladet her. Har du f.eks. lest denne: http://www.dagbladet.no/2010/10/19/kultur/litteratur/bok/anmeldelser/litteraturanmeldelser/13904821/

Her vil jeg faktisk applaudere Dagbladet!

Anonym sa...

Tja. At du kjenner til nøkkelpersoner i pornokirken er Jo virkelig ikke relevant for hva du hevder i innlegget ditt. Det er både uinteressant, samtidig som det også plasserer deg i det teologiske landskapet.

Jeg syns det er positivt at Gelius ønsker å sette et omdiskutert tema på plakaten, selv om jeg er uenig med fremgangsmåten. At Den norske kirke trenger å ta et oppgjør med tidligere holdninger knyttet til seksual- og samlivsetikk hersker det ingen tvil om, men jeg er usikker på om Gelius er mannen som skal stå på barrikadene.
Ei heller ekspornoavhengige som blottlegger livet sitt i nasjonale medier

Spartakus sa...

"Sokneprest Einar Gelius skriver om rå sex." -Dagbladet

Da jeg leste overskriften gikk jeg utfra at Gelius tok til orde for et mer spennende sexliv -innenfor- ekteskapet, men hvis han som du sier forsvarer sex også utenfor ekteskapet så kan det umulig være med utgangspunkt i bibelen. Historisk sett er imidlertid bibelen alltid blitt lest selektivt mht til samfunnets behov, og man ser at de livskraftige religionene er de som er mest tilpasningsdyktige. Jeg vet ikke hvor pragmatisk Gelius er, men det er mulig han har innsett at en kristendom som forbyr sex før ekteskapet umulig kan få noen stor oppslutning blant norske ungdommer i dag og at en oppmykning på dette området kan bidra til økt rekruttering, noe som i tur rettferdiggjøres religiøst ved at flere "dårlige kristne" tross alt er bedre enn ingen nye kristne overhodet. Jeg tror dette kan være resonnementet til Gelius.

Angående pornobransjen så jeg har ikke tenkt å begi meg ut på noen lengre diskusjon, men det må påpekes at den bransjen er for sammensatt til at den kategorisk kan avskrives som utnyttende. Det er stor avstand fra de mest kyniske aktørene til de samvittighetsfulle firmaene som drives like seriøst som ethvert filmselskap, samt amatører som simpelten filmer seg selv og legger ut/selger på nettet. Selvfølgelig kan ingen av delene forenes med en kristen bokstavtro, men som Gelius demonstrerer er kristendommen like fleksibel som den alltid er vært. Hvorvidt det er en god ting overlater jeg til den enkelte troende å avgjøre.

Ingar T. Hauge sa...

Svein Jarle: Interessant anmeldelse. Blir spennende å se andre anmeldelser i fremtiden. Min skepsis til Dagbladet skyldes vel bl.a. de ekstreme overskriftene (som Spartakus poengterer), men man skal jo tross alt være skeptisk til alle kilder.

Anonym: At det ikke er relevant er jeg helt klar over. At det er uinteressant er opp til den enkelte. Å plassere meg i det teologiske landskapet burde ikke være veldig vanskelig om man tar en lengre kikk på bloggen.

Jeg mener at pornografi og problemer rundt det er et tema som det har vært tiet om altfor lenge, ihvertfall når man tenker på hvor stor plass porno (myk og hard, amatør og proff) har i det digitale samfunn. Nå kan jeg bare snakke for NLMs del, men jeg kan ikke registrere at DnK har talt høyt imot dette. Derfor har jeg mer til overs for Pornokirkens fremgangsmåte enn Gelius. Vel å merke utleverer de seg selv i stor grad, men i det minste gir de problemet et ansikt. Da er jeg mer for deres standpunkt enn Gelius som ser ut til å avfeie det som uproblematisk for kristne, uten å diskutere de respektive parters teologi forøvrig.

Spartakus: Fornuftige ord.

Severian sa...

Freud would have a field-day with this one...